المنصة الوطنية: مدخل لدروس السنة الأولى في مجالات التعليم العالي

Note N.1574 du 24 décembre 2020 relative à l’enseignement à distance (EAD)
🔘 Plateforme nationale d’accès au cours de première année de tous les domaines de l’enseignement supérieur.
📍Voici les liens à consulter🔻
🔹️Tutoriels I 🔹️ Guide de l’étudiant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
décembre 27, 2020